Eksperimentalni simulator za imitacijo hitrostnih in tlačnih razmer kardiovaskularnega sistema človeka

Področje dela: medicina, dinamika tekočin, eksperimentalni simulator, krmiljenje tlaka v sistemu

Bolezni ožilja in srca so zaradi modernega načina življenja, hitre in manj kvalitetne prehrane, pomanjkanje zadostnega dnevnega gibanja in še drugih faktorjev, v modernem svetu v porasti. Zato so raziskave na področju dinamike tekočin v medicine v zadnjih desetletjih zelo napredovale.

Cilj naloge je zasnova preizkuševališča zaprtega tokokroga tekočine, ki bi služil kot imitacija/simulator hitrostnih in tlačnih razmer kot so v človeškem telesu. V zaprtem tokokrogu bi bilo potrebno v prvi fazi zagotoviti tokovne in tlačne razmere (npr. diastolični in sistolični talk), ki bi jih bilo možno s kombinacijo različnih črpalk krmiliti.

Samo preizkuševališče bi bilo zasnovano tako, da bi bilo možno v ta sistem kasneje priklopiti bodisi komercialno srčno črpalko in opazovati njen vpliv na celotni sistem, PIV sistem za merjenje hitrostnih polj v toku ter na koncu še modularno opazovanje mikrocirkulacije z mikroskopom.

Kandidat bi se fokusiral na prvo fazo, kjer bi v okviru magistrske naloge zasnoval tokokrog preizkuševališča tako, da bi zagotovil ustrezni sistolični in diastolični tlak v sistemu.


Kontaktne osebe: dr. Primož Drešar (FS), doc.dr. Lovrenc Novak (FS)

June 6, 2022, 2:17 p.m.