Merjenje toka na sotočju z lidarjem

V laboratoriju LVTS je na voljo merilna postaja, ki omogoča merjenje višine toka na sotočju glavnega in stranskega toka s prosto gladino. Študent bo v okviru naloge izvedel meritve z 2D in 1D lidarjem. Obravnaval bo časovni odziv lidarja in iz rezultatov meritev ocenil lastnosti dvofaznega toka na izbranem profile sotočja. Delo bo potekalo na v sodelovanju (in v somentorstvu) s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.


Kontaktne osebe: Benjamin Bizjan, Marko Hočevar

July 18, 2022, 8:31 a.m.