Modeliranje toka v Banki vodni turbini

V laboratoriju LVTS je v izdelavi nova Banki vodna turbina. Študent/ka bo v okviru zaključne naloge na osnovi znane geometrijske oblike modeliral karakteristiko vodne turbine. Tok v turbini je dvofazen s prosto gladino. Študent bo primerjal rezulate numerilnega modela z izmerjenimi vrednostmi in podal smernice za morebitne spremembe geometrijske oblike, predvsem sistema za natok vode na gonilnik.


Kontaktne osebe: Marko Hočevar

June 6, 2022, 1:54 p.m.