Modeliranje toka na sotočju

V laboratoriju LVTS je na voljo merilna postaja, ki omogoča merjenje višine toka na sotočju glavnega in stranskega toka s prosto gladino. Študent bo izvedel numerično modeliranje toka na sotočju. Ob tem bo obravnaval enega ali več lastnosti modela, število točk modela, parametre toka ob steni, izbiro turbulentnega modela itd. Delo bo potekalo na v sodelovanju (in v somentorstvu) s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.


Kontaktne osebe: Benjamin Bizjan, Marko Hočevar

July 18, 2022, 8:31 a.m.