Sesalnik za pobiranje škodljivcev (stenic) na posevkih in v nasadih

Različni škodljivci (koloradski hrošč, marmorirana smrdljivka…) lahko povzročijo znatno škodo v kmetijski pridelavi. Postopki za zatiranje škodljivcev so lahko biološki, kemijski in mehanski, kot samostojni ali njihove kombinacije. Za večje površine se že dalj časa (predvsem v Ameriki) uporabljajo mehanski postopki z uporabo sesalnikov, ki so izvedeni kot traktorski priključki, nameščeni zadaj ali spredaj na standardnem tritočkovnem priključnem drogovju. Glavni deli takega sesalnika so pokrov (napa), ki pokrije del površine in tako omeji prostor nad posevkom s štirih oz. petih strani (s strani, zgoraj, zadaj in delno spredaj), ventilator in ogrodje, ki vse skupaj povezuje.

V okviru raziskovalnega projekta je že izdelan prototipni sesalnik za pobiranje škodljivcev. Naprava je sestavljena iz ogrodja z napo ter ventilatorja s cevmi in šobami za izstopni zrak. Ogrodje omogoča priključitev na prednje priključno drogovje traktorja. Pretok zraka zagotavlja radialni ventilator z elektromotornim pogonom moči 5,5 kW. Sesalni priključek ventilatorja je povezan z odprtino v napi, skozi katero zračni tok posesa insekte. Na tlačnem priključku ventilatorja pa se cevovod razdeli na dve veji in vsaka poteka ob strani nape navzdol. Na koncu obeh cevi sta nastavni šobi, ki sta usmerjeni proti sredini. Zračni tok, ki prihaja iz teh šob dodatno pripomore k ločevanju insektov s površin listov.

V okviru diplomske naloge je potrebno izvesti eksperimentalno evalvacijo prototipa sesalnika ter optimirati njegovo delovanje. Pri tem je potrebno izvesti vsaj:

- meritev karakteristike ventilatorja in določitev izkoristka pogona

- določitev polja hitrosti zraka pod napo brez in z stranskim vpihavanjem

- optimizacijo sesalne moči z najboljšo nastavitvijo položaja in odprtosti stranskih šob za podpih.

Delo bo potekalo pretežno v laboratoriju, po možnosti pa tudi na terenu, v realnih pogojih obratovanja. Začetek dela je možen takoj.


Kontaktne osebe: Tone Godeša, Marko Hočevar

June 6, 2022, 2:15 p.m.