Preučevanje poškodb tkanin pri sušenju v sušilnem stroju in povezava z energetskimi parametri sušenja

Študent bo v okviru zaključne naloge sklopljeno obravnaval energetske parametre sušenja in poškodbe perila. Meritve bo izvedel na že pripravljeni merilni postaji, kjer bo mogoče ločeno nastavljati vrtilno frekvenco bobna in ventilatorje obtočnega zraka. Na osnovi meritev bo izvedel eksperimentalni model in določil optimalne parametre delovanje stroja za izbrano spremenljivko.


Kontaktna oseba: Lovro Novak

July 18, 2022, 8:01 a.m.