Lab

Laboratorij za vodne in turbinske stroje je del Katedre za energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. V laboratoriju se ukvarjamo z raziskovalnim delom na širšem področju energetike, meritvami v energetiki in študijami s področja hidravličnih strojev.

Laboratorijski del so leta 1997 prenesli z Turboinštituta na Fakulteto za strojništvo nekdanji prof. Brane Širok in njegova tedanja asistenta, sedanji vodji laboratorija prof. Matevž Dular in prof. Marko Hočevar. Kasneje se je laboratorijska ekipa povečala na današnjih17 članov.

Naše raziskovalne dejavnosti so osredotočene na dinamiko tekočin v turbinskih strojih, gospodinjskih aparatih, pršilnih napravah in tvorbi mineralne volne. Na področju dinamike tekočin v turbinskih strojih se ukvarjamo z eksperimentalnim in numeričnim modeliranjem od velikih skal (npr. vodnih turbin na veliki prostorsko-časovni skali m oz. min) do majhnih skal in posameznih kavitacijskih mehurčkov (na prostorsko-časovni skali µm oz. ns).

zadnjaVecerjaBrane_web